Πιστοποίηση CE

Πιστοποίηση CE

Παροχή πιστοποίησης σε τέντες:

  •   Οι τέντες που παραδίδουμε από 2,00 μέτρα έως 5,5 μέτρα με δύο βραχίονες των 2 μετρών συνοδεύονται από σήμανση CE.